Nghị định 05 về Kiểm toán Nội bộ

Nghị định 05 về Kiểm toán Nội bộ
16 Tháng hai 2020
CHỦ NHẬT
09:00
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được coi là khung pháp lý toàn diện đầu tiên của Việt Nam về hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) tại các công ty niêm yết; doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Trước khi Nghị định 05 ra đời, Việt Nam về cơ bản chưa có các văn bản quy phạm pháp luật bài bản về KTNB mà chỉ có một số quy định tương đối rải rác tại nhiều văn bản khác nhau. Vì thực tế hiện nay các doanh nghiệp gặp nhiều rắc rối khi áp dụng nghị định này, do nhiều nguyên nhân, mà trong đó nguyên nhân chính là chưa hiểu rõ nghị định và không có đủ nhân lực để thực hiện. Hội thảo NGHỊ ĐỊNH 05 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ do Học Viện APT phối hợp cùng VACPA tổ chức, sẽ bàn về các vấn đề nổi cộm của Nghị định này: ► Tổng quan kiểm toán nội bộ và nghị định 05. ► Phạm vi điều chỉnh của nghị định. ► Đối tượng áp dụng. ► Mục tiêu của kiểm toán nội bộ. ► Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực. ► Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. DIỄN GIẢ: ? Tiến sỹ TRẦN KHÁNH LÂM (FCCA; CIMA/CGMA; CPA VN) – Tổng Thư ký Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA). Tiến sỹ Trần Khánh Lâm có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho hàng loạt các tổng công ty lớn và tập đoàn đa quốc gia cũng như các hiệp hội hành nghề. Thầy sở hữu “gia tài kiến thức” không chỉ về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính mà còn am hiểu về tài chính doanh nghiệp bao gồm: báo cáo tài chính, kinh doanh và phân tích tài chính, định giá và thẩm định, thiết kế và đánh giá kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro và quản lý. THÔNG TIN HỘI THẢO: ▪️Ngày tổ chức: 16/02/2020. ▪️Thời gian: 09:00 - 12:00 ▪️Địa điểm: Học viện APT, số 09 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM. ▪️Hội thảo không thu phí tham dự. ? Đăng ký tham dự tại: http://bit.ly/Event-KTNBND05 Liên hệ với Học viện APT để được tư vấn rõ hơn ?: ☎️ Điện thoại: 0965 855 969 ? Email: aW5mbyB8IGFwdCAhIGVkdSAhIHZu ? Website: apt.edu.vn ? Địa chỉ: 9 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3.

Địa điểm Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính, 9 Trương Quyền, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam Tất cả sự kiện tại Hồ Chí Minh
Cập nhật thông tin

sự kiện tương tự