1 day Ex003 & Ex006 Preparatory Training

1 day Ex003 & Ex006 Preparatory Training
19 Tháng hai 2020
THỨ TƯ
08:00
Mục tiêu: Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra. ​ Đối tượng học viên: Nhân lực điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra lắp đặt hệ thống điện. Nội dung khóa học: https://www.trainor.vn/ex0036-preparatory?lang=vi ---------------------------------------------------------- Goal: This course is designed to brush-up participants' knowledge and skills in order to give them the best possible preparation for the examination Ex 003 and 006 Installation and testing. ​ Target group: Personnel working in electrical, automation and related fields who wish to prepare for the examination EX 003 and 006 Installation and testing of Ex installations. ​ Course subjects: https://www.trainor.vn/ex0036-preparatory

Địa điểm Trainor Electrical Safety Vietnam, 14 Hoang Hoa Tham, Vung Tau 790000, Ho Chi Minh City, Vietnam Tất cả sự kiện tại Hồ Chí Minh
Cập nhật thông tin

sự kiện tương tự